Bli medlem i SKAN

Her finner du informasjon om medlemsskap for organisasjoner og enkeltmedlemmer.
 

SKAN skal sette fokus på områder der kvinner spesielt berøres av rusgiftbruk

SKAN vil mobilisere kvinner/jenter til en tverrpolitisk og samfunnsaktiv innsats for redusert alkoholforbruk, utsettelse av drikkedebut og bedre tilpassede tilbud til kvinner i behandling. SKAN er en frivillig organisasjon som er uavhengig av politiske partier og religiøse retninger. SKAN skal jobbe på tre nivåer – Forbyggende, Behandlende, Samfunnspolitisk.

SKANs brosjyre

Her kan du laste ned eller bestille brosjyren vår

SKAN - Samarbeidsnettverk for Kvinner i Alkohol og Narkotikaspørsmål