Brosjyre

Her kan du laste ned SKANs brosjyre som PDF eller bestille papirversjonen av brosjyren.
 

SKAN skal sette fokus på områder der kvinner spesielt berøres av rusgiftbruk

SKAN vil mobilisere kvinner/jenter til en tverrpolitisk og samfunnsaktiv innsats for redusert alkoholforbruk, utsettelse av drikkedebut og bedre tilpassede tilbud til kvinner i behandling. SKAN er en frivillig organisasjon som er uavhengig av politiske partier og religiøse retninger. SKAN skal jobbe på tre nivåer – Forbyggende, Behandlende, Samfunnspolitisk.

SKAN - Samarbeidsnettverk for Kvinner i Alkohol og Narkotikaspørsmål