Info om SKAN som organisasjon

SKAN skal sette fokus på områder der kvinner spesielt berøres av rusgiftbruk

SKAN vil mobilisere kvinner/jenter til en tverrpolitisk og samfunnsaktiv innsats for redusert alkoholforbruk, utsettelse av drikkedebut og bedre tilpassede tilbud til kvinner i behandling. SKAN er en frivillig organisasjon som er uavhengig av politiske partier og religiøse retninger. SKAN skal jobbe på tre nivåer – Forbyggende, Behandlende, Samfunnspolitisk.

  • kvinner tåler mindre alkohol før vi blir beruset
  • kvinner får fortere skader og blir fortere avhengige
  • kvinner blir lettere tynget av skyldfølelse og skam
  • kvinner hemmeligholder ofte alkoholproblemet

 

SKAN skal arbeide for:

  • å spre informasjon
  • å øke forståelsen for sammenhengen mellom bruk og skader
  • å stimulere til debatt
  • å påvirke holdninger og vurderinger
  • å følge og gi støtte til forskning

SKANs brosjyre

Her kan du laste ned eller bestille brosjyren vår

SKAN - Samarbeidsnettverk for Kvinner i Alkohol og Narkotikaspørsmål