Navn og telefonnummer til styret

Anne-May Hogsnes styreleder
kontaktperson
92 43 13 91
a.m.hogsnes@c2i.net
Venja Ruud Nilsen nestleder  
Inger-Christin Torp kasserer  
Aud Kvalbein styremedlem  
Line Eikenes styremedlem  

SKANs brosjyre

Her kan du laste ned eller bestille brosjyren vår

SKAN - Samarbeidsnettverk for Kvinner i Alkohol og Narkotikaspørsmål