Skans konferanse 2011

Voldtekt i fylla – Er jentene ofre for liberaliseringssamfunnet?

Tid: Torsdag 17. november 2011 – kl 0900-1445
Sted: Høyres Hus, Stortingsgate 20 i Oslo
Deltakeravgift: kr 950 (inkludert varm lunsj) – påmeldingsfrist innen 20. oktober

 

0900-0915 Velkommen
  Anne-May Hogness, leder SKAN (Samarbeidsnettverk for Kvinner i alkohol og narkotika spørsmål)
0915-0945 Voldtekt – Hva vet vi? Hvem sitt ansvar
  Politioverbetjent Kari-Janne Lid, avsnittsleder v/sedelighetsseksjonen Oslo Politidistrikt
0945-1005 Noen erfaringer fra Overgrepsmottaket 
  Henriette Waitz, Sekjonsoverlege Overgrepsmottaket ved legevakten i Oslo
1005-1025 Møte med ungdom i en sårbar tid 
  Gro Abrahamsen, helsesøster ved Frogn kommune
1025-1040 Kaffepause 
1040-1100 Rus og overgrep sett fra Natteravnenes side 
  Lars Norbom, Daglig leder Natteravn
1100-1120 Kvinner, fyll og sårbarhet: Forskning om koblingen mellom alkohol og uønsket sex 
  Hilde Pape, Forsker v/Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
1120-1220 Lunsj 
1220-1240 Voldtekt – holdninger i samfunnet 
  Herdis Magerøy, Daglig leder Dixi ressurssenter
1240-1300 Fylla har skylla – Fornærmedes ståsted
  Celine Bache-Wiig, Bistandsadvokat
1300-1320 Voldtekt i gråsoner 
  Hannah Helseth, sosiolog og forfatter av boken ”Generasjon sex” 
1320-1335  Kaffepause
1335-1435 Hva skjer med samfunnet? Liberalisering av sex, normalisering av fyll på TV (Paradise hotell osv...) – Er jenter ofre for fri kultur?
  Debatten ledes av Martine Aurdal, leder i samfunnsavdelingen i Dagbladet
Panelet: Statssekretær i justisdepartementet Astri Aas-Hansen, leder i Høyres Kvinneforum Julie Brodtkorb Volberg, Politioverbetjent Kari-Janne Lid, Advokat Celine Bache-Wiig, Herdis Magerøy, Lars Nordbom
1435-1445  Avslutning og oppsummering v/Anne-May Hogness 
   

 

Etter kl 15.00 vil SKAN avholde sitt årsmøte, hjertelig velkommen!

 
SKAN - Samarbeidsnettverk for Kvinner i Alkohol og Narkotikaspørsmål